Homo va Lumo o'rtasidagi asosiy farq shundaki, HOMO elektronlarni ehson qiladi, LUMO esa elektronlarni oladi.

HOMO va LUMO atamalari umumiy kimyoda subtopik "molekulyar orbital nazariya" ostida. HOMO atamasi "eng ko'p ishg'ol qilingan molekulyar orbital" degan ma'noni anglatadi, LUMO iborasi "eng kam band bo'lmagan molekulyar orbital" degan ma'noni anglatadi. Biz ularni "chegara orbitalari" deb ataymiz. Molekulyar orbital elektronning atomda eng katta joylashishini ta'minlaydi. Molekulyar orbitallar ikkita alohida atomlarning atom orbitali birikmalaridan iborat bo'lib, ular elektronlarini bo'lishadilar. Ushbu elektron almashinuvi atomlar o'rtasida kovalent aloqani hosil qiladi. Ushbu molekulyar orbitalarni shakllantirishda ular HOMO va LUMO kabi ikki shaklga bo'linadi.

MUNDARIJA

1. Umumiy nuqtai nazar va asosiy farq
2. Homo nima
3. Lumo nima
4. Yonma-yon taqqoslash - jadval shaklida Homo va Lumo
5. Xulosa

Homo nima?

HOMO eng ko'p ishg'ol qilingan molekulyar orbitalni anglatadi. Ushbu molekulyar orbitallardagi elektronlar LUMO tipidagi molekulyar orbitallarga berilishi mumkin. Buning sababi shundaki, bu molekulyar orbitali zaif biriktirilgan elektronlar mavjud. Ushbu molekulyar orbitalar kovalent kimyoviy bog'lanish uchun eng mavjud shakldir. Ushbu molekulyar orbitalarning mavjudligi nukleofil moddalar uchun xarakterlidir.

HOMO kam energiyaga ega. Shu sababli, elektronlar ushbu molekulyar orbitalarda ushlab turishga moyildirlar; chunki elektronlar avval past energiya sathiga to'ldirishga harakat qiladilar. Shuning uchun biz ularni "egallagan orbitalar" deb ataymiz. Bundan tashqari, yorug'lik mavjud bo'lganda, elektron qo'zg'alishlar HOMO dan LUMO ga elektronlarni hadya qilishi mumkin.

Lumo nima?

LUMO eng past band bo'lmagan molekulyar orbitalni anglatadi. Ushbu molekulyar orbitallar HOMO dan elektron qabul qilishlari mumkin. Uning nomidan ko'rinib turibdiki, bu orbitalar bo'sh joy emas; elektronni o'z ichiga olmaydi. Buning sababi shundaki, ushbu orbitallarning energiyasi juda yuqori va elektronlar birinchi navbatda past energiya darajalarini egallashga moyildirlar. Bundan tashqari, ushbu molekulyar orbitalar elektrofil moddalar uchun xarakterlidir.

Bundan tashqari, agar biz yorug'lik energiyasini ta'minlasak, HOMO elektronlari hayajonlanib, LUMOga o'tishi mumkin. Shuning uchun biz LUMO elektronlarni qabul qilishi mumkinligini aytamiz.

Homo va Lumo o'rtasidagi farq nima?

HOMO eng ko'p ishg'ol qilingan molekulyar orbitalni anglatadi, LUMO atamasi eng past band bo'lmagan molekulyar orbitalni anglatadi. Ikkala orbitali ham kovalent kimyoviy bog'lanishda, ayniqsa pi aloqasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Homo va Lumo o'rtasidagi asosiy farq sifatida, HOMO elektronlarni ehson qilishi mumkinligini aytishimiz mumkin, LUMO esa elektronlarni qabul qilishi mumkin. Bundan tashqari, HOMO mavjudligi nukleofillar uchun xarakterlidir, LUMO ning mavjudligi elektrofillar uchun xarakterlidir.

Quyidagi infografikada Homo va Lumo o'rtasidagi farq haqida ko'proq ma'lumotlar keltirilgan.

Jadval shaklida Homo va Lumo o'rtasidagi farq

Xulosa -Homo vs Lumo

Chegara molekulyar orbital nazariyasi HOMO va LUMO tipidagi molekulyar orbitalarning shakllanishini tushuntiradi. Ushbu ikki tur orasida bir nechta farq mavjud bo'lsa-da, Homo va Lumo o'rtasidagi asosiy farq shundaki, Homo elektronlarni ehson qiladi, Lumo esa elektronlarni oladi.

Ma'lumot:

1. Xant, Yan R. "Ch 10: MO nazariyasiga kirish." Ch 13 - NMR asoslari. Bu erda mavjud
2. "Molekulyar orbitallar nazariyasiga kirish." ACID_BASE INDIKATORLAR, Genri Rzepa. Bu erda mavjud

Rasmga muloyimlik:

1. "HOMO-LUMO molekula diagrammasi" Tomgally tomonidan (jamoat mulki) Commons Wikimedia orqali